1. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 2. Arabien

  Arabien, arabiska Jazīrat al-˙arab (’arabernas [halv]ö’), område som i stort sett motsvarar de nuvarande staterna Saudiarabien, Jemen, Oman, Förenade arabemiraten, Qatar, Bahrain och Kuwait.

 3. Jesper Parnevik

  Parnevik, Jesper, född 1965, golfspelare, son till Bosse Parnevik.
 4. gesta

  gesta (lat., ’handlingar’, ’bedrifter’), ”verksamhetsberättelse” för romerska ämbetsmän och kejsare; under medeltiden benämning på litterära historieframställningar, t.ex. Gesta Romanorum.
 5. Victoriastipendiet

  Victoriastipendiet, stipendium utdelat sedan 1979 till idrottare vilka utfört en extra meriterande bedrift under året.
 6. Sovjetunionens hjälte

  Sovjetunionens hjälte, hederstitel inrättad 1936 som högsta utmärkelse till sovjetiska medborgare för personlig eller kollektiv insats i samband med utförande av heroisk bedrift.
 7. Gesta danorum

  Gesta danorum, Saxo Grammaticus danska historia.
 8. William Howe

  Howe, William, från 1799 Viscount Howe (Lord Howe), 1729–1814, brittisk militär, generallöjtnant 1775, bror till Richard Howe.
 9. Johan Rantzau

  Rantzau, Johan, 1492–1565, dansk–holsteinsk militär; jämför släktartikel Rantzau.
 10. Gustaf von Psilander

  Psilander, Gustaf von, 1669–1738, friherre (1719), sjömilitär, amiral 1715, landshövding i Gotlands län 1716–28, i Kalmar län 1728–34.