1. bedrift

  bedrif´t subst. ~en ~er ORDLED: be-drift-en
  Svensk ordbok
 2. folkhjälte

  folkhjälte [fål`k-] subst. ~n folkhjältar ORDLED: folk--hjält-en
  Svensk ordbok
 3. hjältedåd

  hjäl`tedåd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hjälte--dåd-et
  Svensk ordbok
 4. stordåd

  sto`rdåd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: stor--dåd-et
  Svensk ordbok
 5. dat

  dat subst. ~en ~er ORDLED: dat-en
  Svensk ordbok
 6. 2på adv.
  Svensk ordbok
 7. bragd

  bragd subst. ~en ~er ORDLED: bragd-en
  Svensk ordbok
 8. dåd

  dåd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dåd-et
  Svensk ordbok
 9. idrott

  i`drott subst. ~en ~er ORDLED: idrott-en
  Svensk ordbok
 10. vid

  2vid adj. vitt
  Svensk ordbok