1. rymdåldern

  rymdåldern, populär benämning på den epok som inleddes 4 oktober 1957, då uppsändningen av den första konstgjorda jordsatelliten, Sputnik (som vägde 84 kg), genomfördes i Sovjetunionen.

 2. fiberoptik

  fiberoptik, optiskt system där ljus leds genom en cylinder av ljusgenomsläppande material under upprepade reflexioner mot cylinderytan.
 3. Durga

  Durga, Durgā, gudinna inom hinduismen.
 4. epos

  epos, den viktigaste kategorin i bunden form inom den äldre berättarkonsten, företrädd på flertalet håll där ett litteraturspråk utvecklats.
 5. Marco Polo

  Polo, Marco, född 1254, död 8 januari 1324, italiensk (venetiansk) upptäcktsresande.
 6. Artur

  Artur, engelska Arthur, franska Artus, sagokung.
 7. tåget över Bält

  tåget över Bält, Karl X Gustavs marsch med delar av den svenska armén över de isbelagda danska sunden 30 januari och 5–6 februari 1658, ett av den svenska krigshistoriens mest chansartade och framgångsrika företag.
 8. Indiska oceanen

  Indiska oceanen är det minsta av världshaven.
 9. Nestor

  Nestor, i grekisk mytologi kung av Pylos, son till Neleus och Chloris.
 10. Eratosthenes

  Eratosthenes från Kyrene, ca 276–ca 194 f.Kr., grekisk vetenskapsman och diktare.