1. människosyn

  människosyn, i samtida idédebatt gängse term för uppfattningar om människans grundläggande egenskaper, hennes möjligheter och begränsningar.
 2. paradigm

  paradigm, efter Thomas Kuhn benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande.
 3. konstruktivism

  konstruktivism, ståndpunkt inom matematikens filosofi enligt vilken matematiken bör bedrivas konstruktivt, se konstruktiv matematik.
 4. arkeolog

  arkeolog är en person som arbetar med arkeologi.
 5. Berlinkonferensen

  Berlinkonferensen, Kongokonferensen, Västafrikakonferensen, konferens som hölls i Berlin 1884–85 på inbjudan av den tyske rikskanslern Otto von Bismarck i syfte att nå överenskommelser om handel och territoriella anspråk i Afrika.

 6. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 7. växtförädling

  växtförädling, framställning av nyttoväxter med en ärftlig konstitution som ger speciella önskade egenskaper eller generellt högre odlingsvärde.
 8. rödräv

  rödräv, räv, Vulpes vulpes, art i familjen hunddjur.

 9. nomader

  nomader, folk eller grupper av människor vilkas försörjningsform inte nödvändiggör eller medger fast bosättning.
 10. lo

  lo, lodjur, eurasiatisk lo, göpe, göpa, Lynx lynx (synonym Felis lynx), art i familjen kattdjur.