1. primärvård

  primärvård, den del av hälso- och sjukvården som svarar för insatser som inte kräver sjukhusens kompetens och resurser eller annan särskild kompetens.
 2. Anders Celsius

  Celsius, Anders, född 27 november 1701, död 25 april 1744, naturvetenskapsman, professor i astronomi i Uppsala från 1730; jämför släktartikel Celsius.
 3. vaccination

  vaccination, framkallande av immunologiskt skydd mot en viss sjukdom, oftast infektionssjukdom, genom tillförsel av ämnen från den sjukdomsframkallande organismen.

 4. styrketräning

  styrketräning, träning som syftar till att öka den muskulära styrkan och vanligen bedrivs i dynamiska arbetsformer, även om statisk (isometrisk) träning förekommer.

 5. träning

  träning, inom idrott aktivitet som syftar till att öka den fysiska prestationsförmågan.

 6. industri

  industri, i vid bemärkelse ’framställning av produkter genom förädling av råvaror’.
 7. forskning

  forskning, process som genom systematiskt arbete kan frambringa nya kunskaper och ökat vetande.
 8. tullunion

  tullunion, sammanslutning av länder som slopat tullar och andra handelshinder för sin inbördes handel och som bedriver en gemensam handelspolitik med gemensamma tullar mot omvärlden, t.ex. EU.
 9. Stasi

  Stasi, egentligen Ministerium für Staatssicherheit, MfS, Östtysklands säkerhets- och underrättelsetjänst.
 10. rådjur

  rådjur, Capreolus capreolus, art i familjen hjortdjur.