1. riksdagsgrupp

  riksdagsgrupp, partigrupp i riksdagen.
 2. växtförädling

  växtförädling, framställning av nyttoväxter med en ärftlig konstitution som ger speciella önskade egenskaper eller generellt högre odlingsvärde.
 3. åklagare

  åklagare, allmän åklagare, jurist inom rättsväsendet med uppgift att utreda brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte samt processa i tingsrätt och hovrätt i brottmål.

 4. människosyn

  människosyn, i samtida idédebatt gängse term för uppfattningar om människans grundläggande egenskaper, hennes möjligheter och begränsningar.
 5. paradigm

  paradigm, efter Thomas Kuhn benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande.
 6. rödräv

  rödräv, räv, Vulpes vulpes, art i familjen hunddjur.

 7. häxprocesser

  häxprocesser, processer mot personer som ansågs bedriva trolldom.
 8. Krishnarörelsen

  Krishnarörelsen, Hare Krishna-rörelsen, engelska International Society for Krishna Consciousness ( ISKCON), nyreligiös rörelse, grundad i USA 1966 av Swami Prabhupada.
 9. Berlinkonferensen

  Berlinkonferensen, Kongokonferensen, Västafrikakonferensen, konferens som hölls i Berlin 1884–85 på inbjudan av den tyske rikskanslern Otto von Bismarck i syfte att nå överenskommelser om handel och territoriella anspråk i Afrika.

 10. borgare

  borgare, ursprungligen invånare i en stad, senare person tillhörig en särskild klass i samhället.