1. verksamhet

  ver`ksamhet subst. ~en ~er ORDLED: verk-sam-het-en
  Svensk ordbok
 2. lek

  1lek subst. ~en ~ar ORDLED: lek-en
  Svensk ordbok
 3. ämna

  äm`na verb ~de ~t ORDLED: ämn-ar
  Svensk ordbok
 4. skola

  1sko`la subst. ~n skolor ORDLED: skol-an
  Svensk ordbok
 5. handla

  han`dla verb ~de ~t ORDLED: handl-ar SUBST.: handlande (till 1--3), handling (till 1 och 4); handel (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 6. öva

  ö`va verb ~de ~t ORDLED: öv-ar SUBST.: övande, övning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 7. koppla

  koppla [kåp`-] verb ~de ~t ORDLED: koppl-ar SUBST.: kopplande, koppling
  Svensk ordbok
 8. fält

  fält subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fält-et
  Svensk ordbok
 9. öppen

  öpp`en adj. öppet öppna ORDLED: öppn-are
  Svensk ordbok