1. styrketräning

  styrketräning, träning som syftar till att öka den muskulära styrkan och vanligen bedrivs i dynamiska arbetsformer, även om statisk (isometrisk) träning förekommer.

 2. Otto von Bismarck

  Bismarck, Otto von, född 1 april 1815, död 30 juli 1898, preussisk och tysk statsman, grundare av Tyska riket 1871.
 3. träning

  träning, inom idrott aktivitet som syftar till att öka den fysiska prestationsförmågan.

 4. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 5. industri

  industri, i vid bemärkelse ’framställning av produkter genom förädling av råvaror’.
 6. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.
 7. grossist

  grossist, person eller företag som bedriver grosshandel.
 8. tullunion

  tullunion, sammanslutning av länder som slopat tullar och andra handelshinder för sin inbördes handel och som bedriver en gemensam handelspolitik med gemensamma tullar mot omvärlden, t.ex. EU.
 9. vaccination

  vaccination, framkallande av immunologiskt skydd mot en viss sjukdom, oftast infektionssjukdom, genom tillförsel av ämnen från den sjukdomsframkallande organismen.

 10. Human Rights Watch

  Human Rights Watch, oberoende internationell människorättsorganisation som verkar för starkare skydd för mänskliga fri- och rättigheter.