1. befallningsman

  befallningsman, person som utsetts att för överordnads räkning sköta eller förvalta ett visst område, i senare tid särskilt om person som övervakar arbetet på en större lantgård.
 2. befallande

  befall´ande adj., ingen böjning ORDLED: be-fall-ande
  Svensk ordbok
 3. befalla

  befall´a verb befallde befallt, pres. befaller ORDLED: be-fall-er SUBST.: befallande, befallning
  Svensk ordbok
 4. befallningshavande

  befall`ningshavande subst. ~n, plur. ~ ORDLED: be-fall-nings--hav-and-en
  Svensk ordbok
 5. befallning

  befall´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-fall-ning-en
  Svensk ordbok
 6. befallningsman

  befall`ningsman subst. ~nen befallningsmän, best. plur. befallningsmännen ORDLED: be-fall-nings--mann-en
  Svensk ordbok
 7. förmans befallning

  förmans befallning, straffrättslig ansvarsfrihetsgrund.
 8. Konungens befallningshavande

  Konungens befallningshavande, Kungl. Maj:ts befallningshavande, KB, till 1918 det officiella namnet på den högsta statliga myndigheten i ett län, motsvarande den nuvarande länsstyrelsen.
 9. Kunglig Majestäts Befallningshavande

  Kunglig Majestäts Befallningshavande, KB, i 1855 års landshövdingeinstruktion den genomgående benämningen på länens högsta förvaltningsmyndighet.
 10. andebesvärjelse

  andebesvärjelse, befallande tilltal till andar för att få dem att vika (se exorcism) eller för att utnyttja deras tjänster (se magi).