1. imperativa programspråk

  imperativa programspråk, typ av programspråk vars grundläggande instruktioner (”kommandon”) läser data till minnet, manipulerar och skriver ut innehållet i minnet.
 2. mandarin

  mandarin, västerländsk benämning på en ämbetsman i det gamla Kina.
 3. kommendör

  kommendör, tjänstegrad inom flottan motsvarande överste inom övriga delar av försvarsmakten.
 4. optativ

  optativ, modus som i första hand anger att talaren önskar (ber, befaller, tillåter) att satsens innehåll förverkligas.
 5. kommanditbolag

  kommanditbolag, företagsform, ett handelsbolag i vilket en eller flera bolagsmän har förbehållit sig att inte svara för bolagets förbindelser med mera än han har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget.
 6. befäl

  befäl, befälsrätt, befogenhet och skyldighet att utöva befäl, dvs. att befalla över eller leda truppförband eller personal.
 7. mandarin

  mandarin, namn som har använts på flera olika citrusformer och som därför inte säkert kan definieras.
 8. auktoritär

  auktoritär, autoritär, innebärande eller grundad på envåldsmakt, diktatorisk.
 9. imperium

  imperium, i antikens Rom den högsta ämbetsmakten, inkluderande rätten att kommendera en armé (enbart civil maktbefogenhet kallades potestas).
 10. djävul

  djävul, i kristendomen benämning på den onda makt som är Guds motståndare i världen (jämför dualism).