1. kommendant

  kommendant, högste befälhavaren inom en fästning eller en större garnison.
 2. kommendör

  kommendör, inom ordensväsendet innehavare av en högre ordensgrad, t.ex. kommendör med stora korset (storkors), i allmänhet i form av en halsdekoration.
 3. mandarin

  mandarin, kinesiska guanhua, annan benämning på rikskinesiska eller standardkinesiska (kinesiska putonghua), se kinesiska.
 4. imperium

  imperium, stormakt med världsomspännande intressen där den maktägande eliten härskar både över det egna folket och över andra, underkuvade folk.
 5. imperativa programspråk

  imperativa programspråk, typ av programspråk vars grundläggande instruktioner (”kommandon”) läser data till minnet, manipulerar och skriver ut innehållet i minnet.
 6. mandarin

  mandarin, västerländsk benämning på en ämbetsman i det gamla Kina.
 7. kommendör

  kommendör, tjänstegrad inom flottan motsvarande överste inom övriga delar av försvarsmakten.
 8. kommanditbolag

  kommanditbolag, företagsform, ett handelsbolag i vilket en eller flera bolagsmän har förbehållit sig att inte svara för bolagets förbindelser med mera än han har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget.
 9. befäl

  befäl, befälsrätt, befogenhet och skyldighet att utöva befäl, dvs. att befalla över eller leda truppförband eller personal.
 10. mandarin

  mandarin, namn som har använts på flera olika citrusformer och som därför inte säkert kan definieras.