1. förständiga

  förstän´diga verb ~de ~t ORDLED: för-ständ-ig-ar SUBST.: förständigande
  Svensk ordbok
 2. imperativ

  1imperativ [im`- äv. im´-] subst. ~en ~er ORDLED: im-per-at-iv-en
  Svensk ordbok
 3. imperator

  impera`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: im-per-at-or-er
  Svensk ordbok
 4. befallningsman

  befall`ningsman subst. ~nen befallningsmän, best. plur. befallningsmännen ORDLED: be-fall-nings--mann-en
  Svensk ordbok
 5. anbefalla

  an`befalla verb anbefallde anbefallt, pres. anbefaller ORDLED: an--be-fall-er SUBST.: anbefallande, anbefallning
  Svensk ordbok
 6. gebit

  gebit [gebi´t el. jebi´t] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ge-bit-et
  Svensk ordbok
 7. befäl

  befä´l subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-fäl-et
  Svensk ordbok
 8. kommando

  komman´do subst. ~t ~n ORDLED: kom-mand-ot
  Svensk ordbok