1. akeda

  akeda, ˙aqeda, benämning på den bibliska berättelsen om Guds befallning till Abraham att offra sin son Isak (Första Moseboken 22:1–19).
 2. imperativ

  imperativ, i filosofin ofta en imperativ sats, dvs. en sats som uttrycker en uppmaning, befallning, norm eller dylikt.
 3. kopparormen

  kopparormen, orm av koppar som Mose under ökenvandringen enligt Fjärde Mosebok 21:6–9 på Jahves befallning lät göra och sätta upp på en stång till hjälp för israeliterna.
 4. defensionskommissionen

  defensionskommissionen, avdelning med åtta rådsmedlemmar utanför kansliet vilken under Karl XII:s utlandsvistelse hade hand om försvarsverket hemma i Sverige.
 5. upplopp

  upplopp, brott som innebär att en folksamling stör allmän ordning och visar uppsåt att med förenat våld sätta sig upp mot en myndighet för att framtvinga eller hindra viss åtgärd och inte skingrar sig på myndighets befallning.
 6. Borghese

  Borghese, italiensk släkt från Siena.
 7. lettre de cachet

  lettre de cachet, vanligen benämning på arresteringsbrev utfärdat i den franske kungens namn, ursprungligen dock benämning på en befallning undertecknad av kungen och en minister samt försedd med kungens sigill (franska cachet).
 8. Gustaf Adlerfelt

  Adlerfelt, Gustaf, 1671–1709, militär och författare.
 9. Pandora

  Pandora, i grekisk myt en kvinna av jord och vatten, skapad av Hefaistos på Zeus befallning.
 10. fornpersiska

  fornpersiska, fornspråk tillhörande den iranska grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen.