1. trotsa

  trotsa [tråt`sa] verb ~de ~t ORDLED: trots-ar SUBST.: trotsande; 1trots
  Svensk ordbok
 2. befalla

  befall´a verb befallde befallt, pres. befaller ORDLED: be-fall-er SUBST.: befallande, befallning
  Svensk ordbok
 3. vilja

  2vil`ja verb ville velat, pres. vill SUBST.: 1vilja
  Svensk ordbok
 4. nej

  1nej´ interj.
  Svensk ordbok
 5. kunna

  kunn`a verb kunde kunnat, pres. kan ORDLED: kun-de SUBST.: kunnande (till 1)
  Svensk ordbok
 6. vacker

  vack´er adj. ~t vackra ORDLED: vackr-are
  Svensk ordbok
 7. bjuda

  bju`da verb bjöd bjudit bjuden bjudna, pres. bjuder ORDLED: bjud-er SUBST.: bjudande, bjudning (till 1--3)
  Svensk ordbok
 8. bud

  bud subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bud-et
  Svensk ordbok
 9. köra

  kö`ra verb körde kört, pres. kör ORDLED: kör-de SUBST.: körande, körning (till 1--4 och 6); körsel (till 1)
  Svensk ordbok