1. befara

  2befa´ra verb befor befarit befaren befarna, pres. befar ORDLED: be-far-it SUBST.: befarande
  Svensk ordbok
 2. befara

  1befa´ra verb ~de ~t ORDLED: be-far-ar SUBST.: befarande
  Svensk ordbok
 3. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 4. spinning jenny

  spinning jenny, spinnmaskin som James Hargreaves konstruerade 1764.
 5. Filippinerna

  Filippinerna, stat i Sydöstasien.

 6. trettioåriga kriget

  trettioåriga kriget, sammanfattande benämning på en serie krigiska konflikter 1618–48.

 7. isbjörn

  isbjörn, Ursus maritimus (synonym Thalarctos maritimus), art i rovdjursfamiljen björnar.
 8. sjuårskriget

  sjuårskriget, krig 1756–63 mellan å ena sidan Preussen och Storbritannien–Hannover, å andra sidan Österrike, Frankrike, Ryssland, Tysk–romerska riket och Sverige.

 9. Harry S. Truman

  Truman, Harry S., född 8 maj 1884, död 26 december 1972, amerikansk politiker (demokrat), president 1945–53.

 10. överproduktion

  överproduktion, situation då produktionen är större än efterfrågan, så att en del av produktionen inte kan avsättas vid tillfället.