1. svensk–norska unionen

  svensk–norska unionen, officiellt Sverige–Norge eller Sverige och Norge, den statsrättsliga föreningen mellan kungarikena Sverige och Norge 1814–1905.
 2. åsiktsfrihet

  åsiktsfrihet, rätt för varje individ att fritt ge uttryck för sina åsikter.
 3. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 4. betalaktamaser

  betalaktamaser, β-laktamaser, grupp enzymer som inaktiverar betalaktamantibiotika genom att spjälka betalaktamringen.
 5. James Hargreaves

  Hargreaves, James, ca 1710–1778, brittisk vävare och uppfinnare.
 6. feminisering

  feminisering, kvantitativ ökning av andelen kvinnor inom ett verksamhetsområde eller en äldre nedvärderande benämning på en karaktärsmässig förändring hos män.
 7. stay behind

  stay behind, hemlig verksamhet under kalla kriget som organiserades för att bedriva motståndsarbete i ett land i händelse av ockupation. 

 8. räddningstjänst

  räddningstjänst, räddningsinsatser som utförs av statliga eller kommunala organ för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö.
 9. mårdhund

  mårdhund, Nyctereutes procyonoides, art i familjen hunddjur.

 10. herpesvirus

  herpesvirus, en familj stora virus som omfattar ett flertal medlemmar med förmåga att infektera människa eller djur.