1. Danska brigaden

  Danska brigaden, också kallad Danforce, frivillig dansk polistrupp som upprättades och utbildades i Sverige under andra världskrigets slutskede, november 1943–april 1945.
 2. dubbdäck

  dubbdäck, specialdäck för fordon.
 3. liter

  liter], metrisk volymenhet, en av SI:s tilläggsenheter, med beteckning l och alternativbeteckning L.
 4. alternativkurs

  alternativkurs, tidigare tillvalskurs i grundskolan.
 5. Anna Lindh-mordet

  Anna Lindh-mordet, benämning på mordet på utrikesminister Anna Lindh 2003.

 6. somatiseringssyndrom

  somatiseringssyndrom, somatiska symtom till vilka någon kroppslig orsak inte kan påvisas.
 7. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 8. vit stork

  vit stork, stork, Ciconia ciconia, art i fågelfamiljen storkar.

 9. tjugohundraproblemet

  tjugohundraproblemet, 2000-problemet, sammanfattande benämning på de problem som man förutsåg kunde uppträda vid årsskiftet 1999/2000 och som förknippades med elektroniska system med inbyggd funktion som håller reda på tiden.

 10. brevporto

  brevporto, befordringsavgift för post.