1. bestrålning

  bestrålning, behandling av levande organismer, livsmedel, foder eller material med energirik strålning för att åstadkomma kemiska reaktioner.
 2. utlämning

  utlämning, juridisk term som innebär att en person som vistas i ett land kan lämnas ut till ett annat land för att möjliggöra såväl lagföring som verkställighet av domar.

 3. botanik

  botanik, läran om växterna.
 4. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889.

 5. kvinnoprästfrågan

  kvinnoprästfrågan, den debatt som gäller kvinnors rätt att inneha prästämbete.
 6. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 7. klonskogsbruk

  klonskogsbruk innebär att man använder vegetativt förökat material och därmed genetiskt identiska individer i kommersiell skala.
 8. L

  L, alternativ till beteckningen l för volymenheten liter.
 9. c

  c, egentligen c, beteckning för våghastighet, såväl hos elektromagnetiska vågor, t.ex. ljushastigheten, som hos ljudvågor (med reservbeteckningen c a).
 10. radiologiskt arbete

  radiologiskt arbete, verksamhet där den arbetande kan utsättas för joniserande strålning.