1. radiologiskt arbete

  radiologiskt arbete, verksamhet där den arbetande kan utsättas för joniserande strålning.
 2. delikatessjäv

  delikatessjäv, grannlagenhetsjäv, den mest opreciserade formen av jäv (behörighetshinder) för beslutsfattare eller föredragande tjänsteman att handlägga visst ärende i offentlig förvaltning.
 3. Ben Hogan

  Hogan, William Benjamin ( Ben), 1912–97, amerikansk golfspelare.
 4. skuldkonvertering

  skuldkonvertering, omläggning av lånevillkor t.ex. i fråga om ränta, avbetalning, förfallotid.
 5. hjärtinfarktavdelning

  hjärtinfarktavdelning, HIA , hjärtintensivvårdsavdelning, HIVA, sjukhusavdelning som är speciellt inrättad för patienter med befarad hjärtinfarkt.
 6. dubbdäck

  dubbdäck, specialdäck för fordon.
 7. Lippekanalen

  Lippekanalen, Lippe–Seitenkanalen, sjöfartskanal i två delar, med totala längden 107 km, i västra Tyskland.
 8. terminsaffär

  terminsaffär, överenskommelse om köp på termin av bl.a. valuta och värdepapper.
 9. Beira

  Beira, stad i östra Moçambique.

 10. Kuwait

  Kuwait, stat vid nordvästra Persiska viken.