1. Befolkningsutredningen

  Befolkningsutredningen, en 1941–46 verksam kommitté med uppdrag att fullfölja de frågor som behandlats av den tidigare Befolkningskommissionen (1935–38).
 2. befolkningsrörelser

  befolkningsrörelser, människors flyttning över olika avstånd.
 3. befolkningsfrågan

  befolkningsfrågan, benämning på de befolkningsproblem som uppstod i Sverige i början av 1930-talet som en följd av de stagnerande födelsetalen.
 4. befolkningspyramid

  befolkningspyramid [-fål`k-] subst. ~en ~er ORDLED: be-folk-nings--pyram-id-en
  Svensk ordbok
 5. befolkningsstatistik

  befolkningsstatistik [-fål`k-] subst. ~en ~er ORDLED: be-folk-nings--stat-ist-ik-en
  Svensk ordbok
 6. befolkningstillväxt

  befolkningstillväxt [-fål`k-] subst. ~en ORDLED: be-folk-nings--till-växt-en
  Svensk ordbok
 7. befolkningsexplosion

  befolkningsexplosion [-fål`k-] subst. ~en ~er ORDLED: be-folk-nings--ex-plos-ion-en
  Svensk ordbok
 8. Stromboli

  Stromboli, ö i ögruppen Lipariska öarna, Italien; 13 km2.

 9. Ulaanbaatar

  Ulaanbaatar är huvudstad i Mongoliet.

 10. folkökning

  folkökning, se befolkning (befolkningstillväxt).