1. blandning

  blan`dning subst. ~en ~ar ORDLED: bland-ning-en
  Svensk ordbok
 2. brist

  brist subst. ~en ~er ORDLED: brist-en
  Svensk ordbok
 3. hos

  hos prep.
  Svensk ordbok
 4. nöd

  nöd subst. ~en ORDLED: nöd-en
  Svensk ordbok
 5. fast

  2fast adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 6. snitt

  1snitt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: snitt-et
  Svensk ordbok
 7. sätta

  sätt`a verb satte satt, pres. sätter ORDLED: sätt-er SUBST.: sättande (till 1--6), sättning (till 3--5)
  Svensk ordbok