1. sakförskingring

  sakförskingring, trolöshetsbrott som begås av den som fått egendom i besittning för annan med utgivningsskyldighet.
 2. ovarsam utsaga

  ovarsam utsaga, menedsbrott som begås av den som av grov oaktsamhet under ed eller sanningsförsäkran lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen.
 3. tagande av olovlig väg

  tagande av olovlig väg, skadegörelsebrott som begås av den som utan tillåtelse beträder tomt, plantering eller annan äga som kan skadas av detta.
 4. föregivande av ställning såsom advokat

  föregivande av ställning såsom advokat, brott som begås av den som osant anger sig vara ledamot av Sveriges advokatsamfund.
 5. otillbörligt gynnande av borgenärer

  otillbörligt gynnande av borgenärer, brott som begås av gäldenär på obestånd och som uppsåtligen gynnar vissa borgenärer framför andra.
 6. våldsamt motstånd

  våldsamt motstånd, brott mot allmän verksamhet som begås av den som sätter sig till motvärn eller på annat sätt med våld försöker hindra någon i hans myndighetsutövning.
 7. allmänfarlig vårdslöshet

  allmänfarlig vårdslöshet, allmänfarligt brott som begås av den som av oaktsamhet umgås ovarsamt med eld eller sprängämne eller på annat sätt framkallar fara för bl.a. mordbrand eller allmänfarlig ödeläggelse.
 8. formalinjurie

  formalinjurie, juridisk term för skymfligt beteende, dvs. föraktfulla åtbörder och signaler eller skymfliga bilder.
 9. rättegångsfel

  rättegångsfel, formellt fel som begås av en domstol som består i att målet handlagts i strid med en processuell regel.
 10. stämpling

  stämpling, term inom juridiken för en form av förberedelse till brott som består i att en person som vill att brott ska begås träder i förbindelse med någon annan för att tillsammans med denne begå brott eller försöka få någon att begå brott eller för att själv åta eller erbjuda sig att utföra brott.