1. ludi

  ludi, i antikens Rom dels benämning på vanliga lekar och spel, dels officiella aktiviteter ( ludi publici) under de lediga dagar ( feriae) då gudarna firades.
 2. institutionalisera

  institutionalisera [-ʃonalise´ra] verb ~de ~t ORDLED: in-stit-ut-ion-al-is-er-ar SUBST.: institutionaliserande, institutionalisering
  Svensk ordbok
 3. folder

  folder [fål´-] subst. ~n foldrar ORDLED: foldr-ar
  Svensk ordbok
 4. tävling

  tä`vling subst. ~en ~ar ORDLED: tävl-ing-en
  Svensk ordbok
 5. ort

  1ort subst. ~en ~er ORDLED: ort-en
  Svensk ordbok