1. startanordning

  startanordning, inom elektrotekniken en allmän benämning på utrustning för begränsning och kontroll av ström och moment vid start av en elektrisk maskin.
 2. enkel precision

  enkel precision, i datorsammanhang lagring av värde på variabel i ett enda ord, med därav följande begränsning i noggrannhet och talområde.
 3. handikapp

  handikapp är en begränsning av en persons förmåga att fungera i en viss situation eller i en viss miljö.
 4. globalbegränsning

  globalbegränsning, inom sjörätten använd term för redaransvarets begränsning.
 5. störningsräkning

  störningsräkning, engelska perturbation theory, metod att lösa ett matematiskt fysikaliskt problem genom att utgå från ett närbesläktat problem vars lösning man känner och behandla skillnaden som en störning.
 6. exklusivt bevis

  exklusivt bevis, sådant bevis som enligt lag är det enda som får anföras för ett visst rättsfaktum.
 7. elektrisk förlustfaktor

  elektrisk förlustfaktor, förhållandet mellan effektförlust och totalt överförd effekt för ett dielektriskt material.
 8. solcykel

  solcykel, solcirkel , den period om 28 år efter vilken veckodagsserien upprepar sig, så att ett visst datum infaller på samma följd av veckodagar.
 9. metamatematik

  metamatematik, ursprungligen benämning på den bevisteori som med finita medel skulle förverkliga Hilberts program, numera ofta benämning på logiskt studium av formella matematiska system utan begränsning till finita medel.
 10. Banach–Steinhaus sats

  Banach–Steinhaus sats, satsen om likformig begränsning, matematisk sats som säger att om en familj begränsade linjära operatorer på ett Banachrum är begränsad i varje punkt, så är operatorerna likformigt begränsade.