1. docta ignorantia

  docta ignorantia, en under medeltiden vanlig benämning på åsikten att all vishet bygger på en insikt om den egna förmågans begränsning, speciellt den begränsningen att vi inte av egen kraft kan nå någon exakt eller positiv kunskap om Gud (Augustinus, Bonaventura, Cusanus).
 2. skymningstimme

  skymningstimme, i jaktsammanhang timmen närmast efter solens nedgång.
 3. förkoppling

  förkoppling, begränsning av strömmen till en komponent eller ett mätinstrument.
 4. kommunarrest

  kommunarrest, begränsning enligt utlänningslagstiftningen av en utlännings rätt att vistas i Sverige till att avse endast en viss del av landet, t.ex. så att han inte får lämna kommunen.
 5. importkvotering

  importkvotering, kvantitativ begränsning av importen av en viss vara till ett land.
 6. antagningsbegränsning.

  antagningsbegränsning. Begränsning av antagning gäller i princip till alla utbildningsprogram och kurser på nybörjarnivå vid universitet och högskolor.
 7. alkoholransonering

  alkoholransonering, begränsning av rätten till inköp av alkoholdrycker.

 8. barrister

  barrister, äldre engelsk motsvarighet till advokat med vissa begränsningar i att föra talan.
 9. undantagskrets

  undantagskrets, den grupp av arbetstagare inom avtalsområdet för ett kollektivavtal som enligt bestämmelser i avtalet inte omfattas av detta, t.ex. vissa arbetstagare i företagsledande ställning.
 10. plattektonik

  plattektonik, platt-tektonik, modell för hur litosfären, det vill säga jordskorpan och det översta skiktet av jordmanteln, är uppdelad i segment, plattor, och hur dessa rör sig inbördes.