1. optimal reglering

  optimal reglering, inom reglertekniken reglering där regulatorn bestäms genom optimering av en kriteriefunktion.
 2. Cauchys olikheter

  Cauchys olikheter, de olikheter som begränsar storleken hos derivatorna ƒ (k)( a) av en holomorf funktion om man har en begränsning M för funktionens absolutbelopp på en cirkel | z–a| =  r.
 3. intrång

  intrång, juridisk term för viss typ av förlust, närmast begränsning i möjligheten att utöva näring eller att utnyttja viss rättighet.
 4. lanthandel

  lanthandel, dagligvarubutik på landsbygden. I äldre tid var handelsbodar blott tillåtna i städerna, och förbudet mot landsköp hindrade böndernas handel på landsbygden.
 5. tvåhundrakronorsregeln

  tvåhundrakronorsregeln, gängse benämning på en genom 1928 års lag om kollektivavtal införd regel om begränsning till 200 kronor av arbetstagares ansvar för skada vid lag- och avtalsbrott.
 6. kontinentalsluttning

  kontinentalsluttning, kontinenternas yttersta begränsning och övergångszon till djuphavsslätten, belägen nedanför och utanför kontinentalbranten (se bild bottentopografi).
 7. denaturering

  denaturering, begränsning av en produkts användningsområde genom tillsats av kemikalier.
 8. Salomonöarna

  Salomonöarna, stat i västra Stilla havet, öster om Nya Guinea.

 9. Licinius

  Licinius (Gajus Licinius Stolo), romersk statsman, verksam under första hälften av 300-talet f.Kr.

 10. fiskekort

  fiskekort, kort som ger innehavaren rätt att fiska inom ett på kortet angivet vattenområde.