1. gräns

  gräns subst. ~en ~er ORDLED: gräns-en
  Svensk ordbok
 2. människa

  människa [män`iʃa] subst. ~n människor vard. ibl. mänska [män`ʃa] ~n mänskor ORDLED: männ-isk-an, mänsk-an
  Svensk ordbok
 3. mästare

  mäs`tare subst. ~n äv. mästarn, plur. ~, best. plur. mästarna ORDLED: mäst-ar-en
  Svensk ordbok
 4. mått

  mått subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mått-et
  Svensk ordbok
 5. fri

  fri adj. ~tt
  Svensk ordbok
 6. binda

  1bin`da verb band bundit bunden bundna, pres. binder ORDLED: bind-er SUBST.: bindande, bindning
  Svensk ordbok
 7. öppen

  öpp`en adj. öppet öppna ORDLED: öppn-are
  Svensk ordbok