1. klarspråk

  klarspråk, språk som är tydligt och begripligt för den avsedda mottagaren.
 2. kvantmekanik

  kvantmekanik är ett slags bild eller föreställning, kort sagt en teori, om atomernas, molekylernas och atomkärnornas värld.
 3. redundans

  redundans, inom informationsteorin den del av ett meddelande som kan tas bort utan att information går förlorad.
 4. Thomas Thorild

  Thorild, Thomas, född 18 april 1759, död 1 oktober 1808, författare.
 5. kontrolluppfattning

  kontrolluppfattning, locus of control, föreställningen att händelser i ens liv kontrolleras av inre respektive yttre krafter, dvs. krafter som har sitt lokus inom respektive utanför individen.
 6. hemligt språk

  hemligt språk, språk som används för att för utomstående dölja vad man talar om.
 7. Georg Henrik von Wright

  von Wright, Georg Henrik, född 14 juni 1916, död 16 juni 2003, finländsk filosof, professor vid Helsingfors universitet 1946–61, i Cambridge, Storbritannien, 1948–51, ledamot av Finlands Akademi 1961–86; jämför släktartikel von Wright.
 8. Stéphane Mallarmé

  Mallarmé, Stéphane, född 18 mars 1842, död 9 september 1898, fransk författare.
 9. Josefus

  Josefus, född 37 eller 38 e.Kr., död troligen kort efter år 100, judisk-romersk historiker.
 10. filformat

  filformat, i datorsammanhang representation av information i datorer.