1. Georg Henrik von Wright

  von Wright, Georg Henrik, född 14 juni 1916, död 16 juni 2003, finländsk filosof, professor vid Helsingfors universitet 1946–61, i Cambridge, Storbritannien, 1948–51, ledamot av Finlands Akademi 1961–86; jämför släktartikel von Wright.
 2. reduktion

  reduktion, vid ordbildning ett slags ellips, varigenom man vid sammansättning med redan sammansatta ord (eller avledning av sådana ord) utelämnar ett mellanelement som inte behövs för att den nya ordbildningen skall vara begriplig.
 3. anartri

  anartri, oförmåga att artikulera och frambringa begripligt tal, orsakad av skada på den del av nervsystemet som styr talorganens rörelser.
 4. Sten Malmström

  Malmström, Sten, 1917–79, språkforskare, professor i svenska språket i Stockholm från 1973.
 5. Alfred Jarry

  Jarry, Alfred, 1873–1907, fransk författare, kritiker och översättare.
 6. portugisiska

  portugisiska (på portugisiska português), ibero-romanskt språk som talas som modersmål av drygt 215,5 miljoner (2009) bosatta främst i Brasilien (197 miljoner) och Portugal (10,2 miljoner).
 7. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 8. apperception

  apperception, enligt Leibniz en process genom vilken bl.a. tankar, varseblivningar och föreställningar som finns i själslivet bringas till fullt medveten och klar uppfattning.
 9. PUB

  PUB, egentligen Sveriges Radios publik- och programforskningsavdelning , avdelning inom Sveriges Radio för studier av radio- och TV-publiken 1955–93.
 10. Hugo Hamilton

  Hamilton, Hugo, född 21 augusti 1849, död 27 januari 1928, greve, ämbetsman, politiker och författare, överdirektör och chef för det nyinrättade Patentverket 1895–1900, landshövding i Gävleborgs län 1900–18, civilminister 1907–11; jämför släktartikel Hamilton.