1. folketymologi

  folketymologi, språklig ombildningsprocess, oftast men inte alltid av ett främmande ord.
 2. Dario Argento

  Argento, Dario, född 1940, italiensk filmregissör och producent.
 3. autism

  autism, egentligen autismspektrumtillstånd, tillstånd som karakteriseras av svårigheter med ömsesidig social kommunikation och interaktion samt begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter.
 4. källkritik

  källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men som används mer allmänt, exempelvis av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, liksom inom journalistiken.

 5. SATOR–AREPO-formeln

  SATOR–AREPO-formeln, en trollformel som mestadels använts i skriven form varvid den kan läsas på fyra sätt med början från vilket som helst av de fyra hörnen och såväl vågrätt som lodrätt.
 6. romanska språk

  romanska språk, en grupp besläktade språk som talas som modersmål av ca 700 miljoner människor, framför allt i södra Europa samt Central- och Sydamerika.
 7. jaget

  jaget, ego, tillskrivs i vardagsspråket inte bara själsliga egenskaper (som att varsebli och tänka) utan även kroppsliga (som att ha en viss vikt och längd).
 8. dadaism

  dadaism, sammanfattande benämning på tendenser i kulturlivet i skilda länder under och närmast efter första världskriget.
 9. Sovjetunionen

  Sovjetunionen, Sojuz Sovetskich Sotsialistitjeskich Respublik, SSSR (med ryska bokstäver CCCP), åren 1922–91 statsbildning i nordöstra Europa och norra Asien; 22,4 miljoner km2, 288,6 miljoner invånare (1990).

 10. översättning

  översättning, överföring av ett budskap från ett språk till ett annat, vanligen i skriftlig form; jämför tolkning.