1. redundans

  redundans, inom informationsteorin den del av ett meddelande som kan tas bort utan att information går förlorad.
 2. Alfred Jarry

  Jarry, Alfred, 1873–1907, fransk författare, kritiker och översättare.
 3. reduktion

  reduktion, vid ordbildning ett slags ellips, varigenom man vid sammansättning med redan sammansatta ord (eller avledning av sådana ord) utelämnar ett mellanelement som inte behövs för att den nya ordbildningen skall vara begriplig.
 4. kontrolluppfattning

  kontrolluppfattning, locus of control, föreställningen att händelser i ens liv kontrolleras av inre respektive yttre krafter, dvs. krafter som har sitt lokus inom respektive utanför individen.
 5. hemligt språk

  hemligt språk, språk som används för att för utomstående dölja vad man talar om.
 6. filformat

  filformat, i datorsammanhang representation av information i datorer.

 7. Georg Henrik von Wright

  von Wright, Georg Henrik, född 14 juni 1916, död 16 juni 2003, finländsk filosof, professor vid Helsingfors universitet 1946–61, i Cambridge, Storbritannien, 1948–51, ledamot av Finlands Akademi 1961–86; jämför släktartikel von Wright.
 8. anartri

  anartri, oförmåga att artikulera och frambringa begripligt tal, orsakad av skada på den del av nervsystemet som styr talorganens rörelser.
 9. Stéphane Mallarmé

  Mallarmé, Stéphane, född 18 mars 1842, död 9 september 1898, fransk författare.
 10. dadaism

  dadaism, sammanfattande benämning på tendenser i kulturlivet i skilda länder under och närmast efter första världskriget.