1. genetisk rådgivning

  genetisk rådgivning, information till en person beträffande risken att drabbas av ärftlig sjukdom eller för dennes barn att drabbas av sådan.
 2. dadaism

  dadaism, sammanfattande benämning på tendenser i kulturlivet i skilda länder under och närmast efter första världskriget.
 3. klarspråk

  klarspråk, språk som är tydligt och begripligt för den avsedda mottagaren.
 4. PUB

  PUB, egentligen Sveriges Radios publik- och programforskningsavdelning , avdelning inom Sveriges Radio för studier av radio- och TV-publiken 1955–93.
 5. Hugo Hamilton

  Hamilton, Hugo, född 21 augusti 1849, död 27 januari 1928, greve, ämbetsman, politiker och författare, överdirektör och chef för det nyinrättade Patentverket 1895–1900, landshövding i Gävleborgs län 1900–18, civilminister 1907–11; jämför släktartikel Hamilton.
 6. Sten Malmström

  Malmström, Sten, 1917–79, språkforskare, professor i svenska språket i Stockholm från 1973.
 7. Dario Argento

  Argento, Dario, född 1940, italiensk filmregissör och producent.
 8. autism

  autism, egentligen autismspektrumtillstånd, tillstånd som karakteriseras av svårigheter med ömsesidig social kommunikation och interaktion samt begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter.
 9. källkritik

  källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men som används mer allmänt, exempelvis av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, liksom inom journalistiken.

 10. SATOR–AREPO-formeln

  SATOR–AREPO-formeln, en trollformel som mestadels använts i skriven form varvid den kan läsas på fyra sätt med början från vilket som helst av de fyra hörnen och såväl vågrätt som lodrätt.