1. romanska språk

  romanska språk, en grupp besläktade språk som talas som modersmål av ca 700 miljoner människor, framför allt i södra Europa samt Central- och Sydamerika.
 2. jaget

  jaget, ego, tillskrivs i vardagsspråket inte bara själsliga egenskaper (som att varsebli och tänka) utan även kroppsliga (som att ha en viss vikt och längd).
 3. Sovjetunionen

  Sovjetunionen, Sojuz Sovetskich Sotsialistitjeskich Respublik, SSSR (med ryska bokstäver CCCP), åren 1922–91 statsbildning i nordöstra Europa och norra Asien; 22,4 miljoner km2, 288,6 miljoner invånare (1990).

 4. översättning

  översättning, överföring av ett budskap från ett språk till ett annat, vanligen i skriftlig form; jämför tolkning.
 5. iranska språk

  iranska språk, språkgrupp som tillhör den indoiranska grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen.
 6. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 7. esperanto

  esperanto, ett konstgjort språk, avsett att tjäna som allas andraspråk vid sidan av modersmålet.