1. Petrus

  Petrus, Simon Petrus, Kefas, apostel, i Nya Testamentet omnämnd i evangelierna, Apostlagärningarna, Paulus- och Petrusbreven.
 2. inkvisition

  inkvisition, inkvisitionen, en speciellt upprättad kyrklig domstol, som alltsedan 1200-talets början med ensamrätt hade uppdraget att tillrättaföra alla dem som otvetydigt handlade och trodde i strid med kyrkans lära.

 3. Friedrich Nietzsche

  Nietzsche, Friedrich, född 15 oktober 1844, död 25 augusti 1900, tysk filosof och klassisk filolog.
 4. frälsning

  frälsning, i religiöst språkbruk dels en term för den individuella omvändelseupplevelsen, dels en övergripande term för räddning eller befrielse från det onda i tillvaron.
 5. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 6. korsfarare

  korsfarare, benämning på deltagare i korståg, oavsett social ställning (jämför korsriddare).
 7. utvecklingsroman

  utvecklingsroman, roman som skildrar en individs eller ett kollektivs utveckling enligt de utvecklingslagar som naturalismen bekände sig till, dvs. framför allt arv och miljö.
 8. visigoter

  visigoter (latin Visigothae), även felaktigt benämnda västgoter, germansk folkgrupp.
 9. kvinnorörelse

  kvinnorörelse, frivillig samverkan i syfte att upphäva kvinnors underordnade samhällsställning.
 10. neorealism

  neorealism, riktning inom framför allt italiensk litteratur och film vilken nådde sin kulmen under efterkrigstidens första decennium.