1. håhå

  håhå´ interj. ORDLED: hå--hå
  Svensk ordbok
 2. håhåjaja

  håhåjaja [håhå´-, -jaja´ el. med två huvudtryck] interj. ORDLED: hå-hå--ja-ja
  Svensk ordbok
 3. kondolera

  kondole´ra verb ~de ~t ORDLED: kon-dol-er-ar SUBST.: kondolerande, kondolering
  Svensk ordbok
 4. struntsak

  strun`tsak subst. ~en ~er ORDLED: strunt--sak-en
  Svensk ordbok
 5. aj

  aj´ interj.
  Svensk ordbok
 6. miserabel

  misera´bel adj. ~t miserabla ORDLED: miser-abl-are
  Svensk ordbok
 7. voja

  voja [våj`a] verb ~de ~t ORDLED: voj-ar SUBST.: vojande
  Svensk ordbok
 8. kåsera

  kåse´ra verb ~de ~t ORDLED: kås-er-ar SUBST.: kåserande
  Svensk ordbok
 9. ynklig

  ynk`lig adj. ~t ORDLED: ynk-lig
  Svensk ordbok
 10. ångra

  ång`ra verb ~de ~t ORDLED: ångr-ar SUBST.: ångrande; ånger
  Svensk ordbok