1. kondoleans

  kondoleans [-an´s el. -aŋ´s] subst. ~en ~er ORDLED: kon-dole-ans-en
  Svensk ordbok
 2. tyvärr

  tyvärr´ adv. ORDLED: ty--värr
  Svensk ordbok
 3. oj

  oj [åj´] interj.
  Svensk ordbok
 4. kära

  kä`ra verb ~de ~t ORDLED: kär-ar SUBST.: kärande
  Svensk ordbok
 5. skam

  skam´ subst. ~men ORDLED: skamm-en
  Svensk ordbok
 6. hjälpa

  hjäl`pa verb hjälpte hjälpt, pres. hjälper ORDLED: hjälp-er SUBST.: hjälpande (till 1); hjälp (till 1)
  Svensk ordbok
 7. gråta

  grå`ta verb grät gråtit, pres. gråter ORDLED: gråt-er SUBST.: gråtande; gråt
  Svensk ordbok
 8. tråkig

  trå`kig adj. ~t ORDLED: tråk-ig
  Svensk ordbok
 9. lasta

  las`ta verb ~de ~t ORDLED: last-ar SUBST.: lastande, lastning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 10. synd

  synd subst. ~en ~er ORDLED: synd-en
  Svensk ordbok