1. skada

  1ska`da subst. ~n skador ORDLED: skad-an
  Svensk ordbok
 2. illa

  ill`a adv.
  Svensk ordbok
 3. olycka

  o`lycka subst. ~n olyckor ORDLED: o--lyck-an
  Svensk ordbok
 4. öde

  1ö`de subst. ~t ~n ORDLED: öd-et
  Svensk ordbok
 5. hjärta

  hjärt`a subst. ~t ~n, best. f. genitiv sing. ibl. ~ns el. ~nes ORDLED: hjärt-at
  Svensk ordbok
 6. vara

  4va`ra verb var varit, pres. är, pres. konjunktiv vare, pret. konjunktiv vore ORDLED: var-it
  Svensk ordbok