1. belöningsmedalj

  belöningsmedalj, medalj som tilldelas en person som belöning för framstående insatser av skilda slag, för långvarig och väl vitsordad tjänst eller till minne av någon betydelsefull händelse.
 2. belöningslagen

  belöningslagen, inlärningspsykologisk term, se effektlagen.
 3. belöningssilver

  belöningssilver, med inskription försedda skedar, bägare, dryckeskannor m.m. av silver, utdelade av offentliga institutioner eller privata arbetsgivare som erkänsla för skicklighet och/eller lång och trogen tjänst.
 4. politik

  politik, statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.
 5. Vasco da Gama

  Vasco da Gama var en upptäcktsresande från Portugal.

 6. frihet

  frihet, centralt begrepp i etik och politisk filosofi.
 7. trippelalliansen

  trippelalliansen är ett namn på förbundet mellan Tyskland, Österrike–Ungern och Italien före första världskriget.
 8. meritokrati

  meritokrati, samhällsordning i vilken individer rangordnas och sociala belöningar (inkomst, status) fördelas efter förmåga och förtjänster, oftast värderade efter utbildningsmässiga meriter.
 9. Svenska Akademien

  Svenska Akademien, De Aderton, samfund, stiftat 5 april 1786 av Gustav III efter förebild av Franska akademien, med uppgift att främja svenska språket och litteraturen eller med kungens ord: ”att arbeta uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet”.

 10. betingning

  betingning, enkel form av inlärning.