1. Oscar

  Oscar, Academy Award, amerikanskt filmpris, utdelat årligen sedan 1929 av Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

 2. Oidipus

  Oidipus är huvudperson i en gammal grekisk saga.
 3. Lasermannen

  Lasermannen, egentligen John Ausonius, född 1953, brottsling dömd bl.a. för att augusti 1991–januari 1992 ha mördat en person och skottskadat tio andra.

 4. prestige

  prestige, anseende, samhällelig värdering som kan vara knuten till ett kollektiv eller en individ, tillskriven eller förvärvad.
 5. skinnerbox

  skinnerbox, apparatur för studium av inlärning hos försöksdjur, konstruerad i början på 1930-talet av B.F. Skinner.
 6. Karl XIII

  Karl XIII, Carl XIII, född 7 oktober 1748, död 5 februari 1818, kung av Sverige från 1809 och av Norge från 1814 (i Norge även kallad Karl II), son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika, bror till Gustav III.
 7. operant betingning

  operant betingning (av senlatin operans ’verksam’, av latin operor ’arbeta’, ’vara sysselsatt med’, ’utföra’), instrumentell betingning, form av inlärning som uppkommer när en viss handling eller ett visst beteende leder till en belöning, varvid handlingen med ökande sannolikhet kommer att upprepas.
 8. Maria Gripe

  Gripe, Maria, född Walter, 1923–2007, författare.
 9. saga

  saga är en berättelse med overkligt innehåll som ibland vill lära ut något.
 10. extroversion

  extroversion, extraversion, personlighetsdrag som innebär en benägenhet att främst uppmärksamma yttre, objektiva aspekter av verkligheten och att hämta energi i sociala aktiviteter; motpol till introversion.