1. dotation

  dotation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: dot-at-ion-en
  Svensk ordbok
 2. medalj

  medal´j subst. ~en ~er ORDLED: med-alj-en
  Svensk ordbok
 3. varom

  1va´rom adv. ORDLED: var--om
  Svensk ordbok
 4. torka inne

  torka inn´e verb torkade torkat ORDLED: tork-ar SUBST.: innetorkande
  Svensk ordbok
 5. otack

  o`tack subst., ingen böjning ORDLED: o--tack
  Svensk ordbok
 6. olönad

  o`lönad adj. olönat ORDLED: o--lön-ad
  Svensk ordbok
 7. korollarium

  korollarium [-a´r- äv. -a`r-] subst. korollariet korollarier ORDLED: koroll-ari-et
  Svensk ordbok
 8. gratifikation

  gratifikation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: grati-fik-at-ion-en
  Svensk ordbok
 9. utfästa

  u`tfästa verb utfäste utfäst, pres. utfäster ORDLED: ut--fäst-er SUBST.: utfästande; utfästelse
  Svensk ordbok
 10. dygd

  dygd subst. ~en ~er ORDLED: dygd-en
  Svensk ordbok