1. utsätta

  u`tsätta verb utsatte utsatt, pres. utsätter ORDLED: ut--sätt-er SUBST.: utsättande, utsättning
  Svensk ordbok
 2. vedergällning

  ve`dergällning subst. ~en ORDLED: veder--gäll-ning-en
  Svensk ordbok
 3. belöna

  belö´na verb ~de ~t ORDLED: be-lön-ar SUBST.: belönande, belöning
  Svensk ordbok
 4. unna

  unn`a verb ~de ~t, perf. part. ibl. unt ORDLED: unn-ar SUBST.: unnande
  Svensk ordbok
 5. morot

  mo`rot subst. ~en morötter ORDLED: mo--rot-en
  Svensk ordbok
 6. premie

  pre´mie subst. ~n ~r ORDLED: premi-en
  Svensk ordbok
 7. inteckning

  in`teckning subst. ~en ~ar ORDLED: in--teckn-ing-en
  Svensk ordbok
 8. fostra

  fos`tra verb ~de ~t ORDLED: fostr-ar SUBST.: fostrande; fostran
  Svensk ordbok
 9. frikostig

  fri`kostig adj. ~t ORDLED: fri--kost-ig
  Svensk ordbok
 10. diplom

  diplom [-å´m] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dipl-om-et
  Svensk ordbok