1. James Joyce

  Joyce, James, född 2 februari 1882, död 13 januari 1941, irländsk författare.
 2. Nobelpris

  Nobelpris är stora belöningar som delas ut i december varje år i Stockholm.

 3. politik

  politik, statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.
 4. Vasco da Gama

  Vasco da Gama var en upptäcktsresande från Portugal.

 5. frihet

  frihet, centralt begrepp i etik och politisk filosofi.
 6. trippelalliansen

  trippelalliansen är ett namn på förbundet mellan Tyskland, Österrike–Ungern och Italien före första världskriget.
 7. Svenska Akademien

  Svenska Akademien, De Aderton, samfund, stiftat 5 april 1786 av Gustav III efter förebild av Franska akademien, med uppgift att främja svenska språket och litteraturen eller med kungens ord: ”att arbeta uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet”.

 8. meritokrati

  meritokrati, samhällsordning i vilken individer rangordnas och sociala belöningar (inkomst, status) fördelas efter förmåga och förtjänster, oftast värderade efter utbildningsmässiga meriter.
 9. Oscar

  Oscar, Academy Award, amerikanskt filmpris, utdelat årligen sedan 1929 av Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

 10. betingning

  betingning, enkel form av inlärning.