1. prestige

  prestige, anseende, samhällelig värdering som kan vara knuten till ett kollektiv eller en individ, tillskriven eller förvärvad.
 2. Lasermannen

  Lasermannen, egentligen John Ausonius, född 1953, brottsling dömd bl.a. för att augusti 1991–januari 1992 ha mördat en person och skottskadat tio andra.

 3. Oidipus

  Oidipus är huvudperson i en gammal grekisk saga.
 4. skinnerbox

  skinnerbox, apparatur för studium av inlärning hos försöksdjur, konstruerad i början på 1930-talet av B.F. Skinner.
 5. Maria Gripe

  Gripe, Maria, född Walter, 1923–2007, författare.
 6. Karl XIII

  Karl XIII, Carl XIII, född 7 oktober 1748, död 5 februari 1818, kung av Sverige från 1809 och av Norge från 1814 (i Norge även kallad Karl II), son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika, bror till Gustav III.
 7. operant betingning

  operant betingning (av senlatin operans ’verksam’, av latin operor ’arbeta’, ’vara sysselsatt med’, ’utföra’), instrumentell betingning, form av inlärning som uppkommer när en viss handling eller ett visst beteende leder till en belöning, varvid handlingen med ökande sannolikhet kommer att upprepas.
 8. prägling

  prägling, komplettering och/eller modifiering av de medfödda beteendeprogrammen, vilken till skillnad från normal inlärning sker utan någon form av belöning eller straff samt är strikt begränsad beträffande vad som kan läras in och vad som utlöser inlärningen och oftast knuten till en kort mottaglig fas, en kritisk period, i individens barndom.
 9. ekonomistyrning

  ekonomistyrning, ekonomisk styrning, financial control, management control, avsiktlig påverkan av ett företags verksamhet och dess befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål.
 10. extroversion

  extroversion, extraversion, personlighetsdrag som innebär en benägenhet att främst uppmärksamma yttre, objektiva aspekter av verkligheten och att hämta energi i sociala aktiviteter; motpol till introversion.