1. Per Daniel Amadeus Atterbom

  Atterbom, Per Daniel Amadeus, född 19 januari 1790, död 21 juli 1855, författare, kritiker, professor i Uppsala i teoretisk filosofi 1828 och i estetik och modern litteratur 1835.
 2. Guldbagge

  Guldbagge, filmpris, utdelat årligen sedan 1964 av Svenska Filminstitutet.

 3. social behaviorism

  social behaviorism, en tillämpning av behaviorismens principer på sociologiska frågeställningar.
 4. vishetslitteratur

  vishetslitteratur, litteratur, särskilt i Främre Orienten, som i sentens- eller ordspråksform framställer lärdomar för ett gott och framgångsrikt liv.
 5. Geoffrey Chaucer

  Chaucer, Geoffrey, född ca 1345, död 25 oktober 1400, engelsk författare.
 6. introversion

  introversion, personlighetsdrag som innebär benägenhet att främst uppmärksamma sitt inre liv och hämta energi i avskildhet; motpol till extroversion.

 7. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 8. Carl Gustaf Wrangel

  Wrangel, Carl Gustaf, född 13 december 1613, död 25 juni 1676, greve (1651), militär och ämbetsman; jämför släktartikel Wrangel.
 9. Carl Sagan

  Sagan, Carl, född 9 november 1934, död 20 december 1996, amerikansk astronom och popularisator, professor i astronomi och rymdforskning vid Cornell University från 1970.

 10. pris

  pris, vanligtvis det antal penningenheter (t.ex. kronor) per enhet av en vara (eller tjänst) en köpare erlägger vid köp (eller en försäljare erhåller vid försäljning) av denna.