1. Johann Albrecht Bengel

  Bengel, Johann Albrecht, 1687–1752, tysk präst, konsistorialråd från 1749.
 2. bängel

  bängel, handmanövrerad hävstång i en handtryckpress av flatbäddstyp.
 3. Württembergpietism

  Württembergpietism, sydtysk gren av 1700-talets inomkyrkliga pietism, framför allt präglad av Johann Albrecht Bengel, under 1800-talet teologiskt vidareutvecklad av Johann Tobias Beck.
 4. Benguela

  Benguela, Benguella, stad i västra Angola, vid Atlanten, 435 km söder om Luanda; 134 500 invånare (2010).

 5. biblicism

  biblicism, kritisk beteckning för skilda slags osofistikerad bibelanvändning i kristen teologi och förkunnelse.
 6. schartauanism

  schartauanism, en från Henric Schartaus förkunnelse utgående väckelserörelse, som starkt präglat det som senare kallats den västsvenska kristendomstypen men också nått vidare inom Svenska kyrkan.
 7. bängel

  bäng`el subst. ~n bänglar ORDLED: bängl-ar
  Svensk ordbok