1. benvävnad

  benvävnad, hård typ av bindväv som bildar skelett hos ryggradsdjur och vars uppgift är att bära upp kroppen och att skydda kroppens inre organ.
 2. raspatorium

  raspatorium, kirurgiskt instrument som används för att skilja benhinnan från skelettet vid ortopediska operationer.
 3. benhinna

  benhinna är en tunn hinna som sitter ytterst på skelettbenen.
 4. infraktion

  infraktion, ofullständigt benbrott som huvudsakligen förekommer hos barn.
 5. endosteum

  endosteum, benhinnan i benets inre.
 6. greenstickfraktur

  greenstickfraktur, typ av fraktur som är vanlig hos barn.
 7. benhinneinflammation

  benhinneinflammation är när man har ont i underbenen för att benhinnan är inflammerad.
 8. Sharpeys trådar

  Sharpeys trådar, kollagenfibrer som förbinder benvävnaden med benhinnan (periostet), där senor fäster vid benet.
 9. benhinneinflammation

  be`nhinneinflammation subst. ~en ~er ORDLED: ben-hinne--in-flamm-at-ion-en
  Svensk ordbok
 10. fraktur

  fraktur, fractura, benbrott, skada som uppstår då skelettet utsätts för våld som överstiger dess hållfasthet.