1. benhinneinflammation

  benhinneinflammation är när man har ont i underbenen för att benhinnan är inflammerad.
 2. benhinneinflammation

  be`nhinneinflammation subst. ~en ~er ORDLED: ben-hinne--in-flamm-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. periostit

  periostit, inflammation i benhinna ( periost); se benhinneinflammation.
 4. benhinna

  benhinna är en tunn hinna som sitter ytterst på skelettbenen.
 5. ben

  ben, hos djur pariga utskott från kroppen, vars primära funktioner är att stödja och förflytta djuret.
 6. benhinna

  be`nhinna subst. ~n benhinnor ORDLED: ben--hinn-an
  Svensk ordbok