1. benhinna

  benhinna är en tunn hinna som sitter ytterst på skelettbenen.
 2. benvävnad

  benvävnad, hård typ av bindväv som bildar skelett hos ryggradsdjur och vars uppgift är att bära upp kroppen och att skydda kroppens inre organ.
 3. benhinna

  be`nhinna subst. ~n benhinnor ORDLED: ben--hinn-an
  Svensk ordbok
 4. hjärnhinnor

  hjärnhinnor, meninges, bindvävshinnor som omger och skyddar ryggradsdjurens hjärna och ryggmärg.
 5. periostit

  periostit, inflammation i benhinna ( periost); se benhinneinflammation.
 6. periost

  periost, anatomisk beteckning för benhinna.
 7. överben

  överben, lokal kronisk inflammation i en benhinna som leder till benavlagringar.
 8. skalp

  skalp, huvudsvål, epicranium, mjukdelarna utanpå skallen: hud, bindväv, muskelsenplatta ( galea aponeurotica) och benhinna ( periost).
 9. cefalhematom

  cefalhematom, blodsamling mellan skallben och dess benhinna.
 10. extradural

  extradural, epidural, belägen utanför den hårda hjärnhinnan, som ytterst omger hjärna och ryggmärg och ligger an mot skallben och kotor som en inre benhinna.