1. benhinna

  benhinna, periost, tunn hinna på skelettdelarnas yttre ytor (utom på broskklädda ledytor, vidfästningsställen för senor och ligament, knäskålen och delar av lårbenshalsen).
 2. benvävnad

  benvävnad, hård typ av bindväv som bildar skelett hos ryggradsdjur och vars uppgift är att bära upp kroppen och att skydda kroppens inre organ.
 3. munhåla

  munhåla, cavum oris , i allmänt språkbruk mun, den första delen av matspjälkningskanalen.
 4. hjärnhinnor

  hjärnhinnor, meninges, bindvävshinnor som omger och skyddar ryggradsdjurens hjärna och ryggmärg.
 5. periost

  periost, anatomisk beteckning för benhinna.
 6. idrottsskador

  idrottsskador, kroppsskador som uppkommit i samband med motion eller idrott.
 7. huvudvärk

  huvudvärk är när det gör ont i huvudet.
 8. benhinna

  be`nhinna subst. ~n benhinnor ORDLED: ben--hinn-an
  Svensk ordbok
 9. tandlossningssjukdomar

  tandlossningssjukdomar, tillstånd då tändernas fästapparat (se tänder) angrips; det är den jämte karies vanligaste tandsjukdomen.
 10. extradural

  extradural, epidural, belägen utanför den hårda hjärnhinnan, som ytterst omger hjärna och ryggmärg och ligger an mot skallben och kotor som en inre benhinna.