1. benhinna

  benhinna, periost, tunn hinna på skelettdelarnas yttre ytor (utom på broskklädda ledytor, vidfästningsställen för senor och ligament, knäskålen och delar av lårbenshalsen).
 2. benvävnad

  benvävnad, hård typ av bindväv som bildar skelett hos ryggradsdjur och vars uppgift är att bära upp kroppen och att skydda kroppens inre organ.
 3. hjärnhinnor

  hjärnhinnor, meninges, bindvävshinnor som omger och skyddar ryggradsdjurens hjärna och ryggmärg.
 4. munhåla

  munhåla, cavum oris , i allmänt språkbruk mun, den första delen av matspjälkningskanalen.
 5. periost

  periost, anatomisk beteckning för benhinna.
 6. idrottsskador

  idrottsskador, kroppsskador som uppkommit i samband med motion eller idrott.
 7. huvudvärk

  huvudvärk, smärtor i huvudet, en företeelse som drabbar alla någon gång och som oftast inte orsakas av något allvarligt.
 8. tandlossningssjukdomar

  tandlossningssjukdomar, tillstånd då tändernas fästapparat (se tänder) angrips; det är den jämte karies vanligaste tandsjukdomen.
 9. extradural

  extradural, epidural, belägen utanför den hårda hjärnhinnan, som ytterst omger hjärna och ryggmärg och ligger an mot skallben och kotor som en inre benhinna.
 10. benhinneinflammation

  benhinneinflammation, periostit, tillstånd med smärta på grund av inflammation i benhinna.